بایگانی برچسب‌ها : فرکانس جدید شبکه gem tv

فرکانس جدید شبکه gem tv

فرکانس جدید شبکه gem tv

فرکانس جدید شبکه gem tv

شبکه GEM بر روی هاتبرد و یاه ست دوباره در دسترس است
ماهواره هاتبرد، فرکانس ۱۱۱۳۷ افقی سیمبل ریت ۲۷۵۰۰
ماهواره یاه ست، فرکانس ۱۱۸۸۱ عمودی سیمبل ریت ۲۷۵۰۰
بیت ریت ۲۴۷۰ کیلوبیت بر ثانیه، ۷۲۰×۵۷۶ رزولوشن و کیفیت صوتی

 

آخرین خبر از وصل شدن شبکه gem tv

آخرین خبر از وصل شدن شبکه gem tv

وصل شدن شبکه gem tv روی ماهواره هاتبرد

مدتی بود که شبکه ماهواره ای جم به دلیل مشکلات نامعلوم پخش برنامه هایش را از ماهواره قطع کرده بود البته بدون توضیح هیچ علتی!
آخرین خبر از وصل شدن شبکه gem tv
اما پس از گذشت چند روز خبر بازگشت این شبکه به ماهواره توسط مدیر شبکه جم تی وی یعنی سعید کریمیان داده شد.وی در صفحه فیس بوکش با رد کردن تمام شایعات اعلام کرده است که دشمنان این شبکه موفق ماهواره ای باعث قطعی و بروز مشکلات شده اند و از گفتن جزئیات خود داری کرده است

وصل شدن شبکه gem tv روی ماهواره هاتبرد

وصل شدن شبکه gem tv روی ماهواره هاتبرد

مدتی بود که شبکه ماهواره ای جم به دلیل مشکلات نامعلوم پخش برنامه هایش را از ماهواره قطع کرده بود البته بدون توضیح هیچ علتی!
وصل شدن شبکه gem tv روی ماهواره هاتبرد
اما پس از گذشت چند روز خبر بازگشت این شبکه به ماهواره توسط مدیر شبکه جم تی وی یعنی سعید کریمیان داده شد.وی در صفحه فیس بوکش با رد کردن تمام شایعات اعلام کرده است که دشمنان این شبکه موفق ماهواره ای باعث قطعی و بروز مشکلات شده اند و از گفتن جزئیات خود داری کرده است